Εξωτερικά Δάπεδα

Ο κήπος μας είναι η ζωή μας. Με ήλιο 10 από τους 12 μήνες, ο χρόνος που περνούμε έξω με τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τα σκυλιά μας είναι τόσος όσο να αξίζει να τον περνούμε σε ένα περιβάλλον κατάλληλο. Να μας εκφράζει, να μας αντιπροσωπεύει και να λειτουργεί χωρίς τον κόπο μας. Με τα υλικά της Gizet, ο κήπος μας μπορεί να διαμορφωθεί σε μια ουτοπία. Μοντέρνα, ευφάνταστα, λεπτομερή και εξειδικευμένα, τα υλικά στον κήπο μας είναι για να τα ζούμε. Εφαρμοσμένα στα δικά μας μέτρα, ο κήπος μας θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση, πέραν της εγγύησης Gizet…

Μονολιθικά Δάπεδα

Συνθετικό Γρασίδι

Χυτό Δάπεδο Ασφαλείας


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891