Αρχιτεκτονικά

Οι επικαλύψεις είναι το τελείωμα όλων των επιφανειών, αυτά που έρχονται σε επαφή με την καθημερινή χρήση και το γυμνό μάτι. Είναι αυτά που προσδίδουν στην καθημερινότητα του χώρου και το γούστο του Αρχιτέκτονα και του ιδιοκτήτη. Με σκοπό να προστατεύουν τη δομή, η σωστή επιλογή τελειωμάτων, ιδιαίτερα των δαπέδων, εξασφαλίζει την μακρόχρονη ζωή τους. Εκτιμώντας την τελική χρήση του δαπέδου, οι μηχανικοί της Gizet μπορούν να καθοδηγήσουν προς την ορθότερη επιλογή. Με τα πλέον κατάλληλα υλικά και τα εκπαιδευμένα συνεργεία της, μπορείτε να νιώθετε ότι συνεργάζεστε με επαγγελματίες.
UniTech
UdisiGn
uniSound
UniTerra

 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891