Οριοθετική Σήμανση

Τα θερμοπλαστικά και κρυοπλαστικά συστήματα επιδεικνύουν ανώτερη ανθεκτικότητα με εξαιρετική προσκόλληση και διατήρηση της αντανακλαστικότητας. Μια βιώσιμη επιλογή όταν συγκρίνεται το κόστος κύκλου ζωής. Η εκτεταμένη ανθεκτικότητα προκύπτει από:
•Κατάλληλα υλικά αναλόγως του υποστρώματος και της χρήσης: Θερμοπλαστικό για άσφαλτο και κρυοπλαστική για άσφαλτο ή μπετόν
• Ανακλαστικά σφαιρίδια με ανάμεικτη ανάμειξη τα οποία εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου για διατήρηση της αντανακλαστικότητας
• Ευέλικτο πάχος εφαρμογής Τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι απόδοσης EN 1436.
Airports
Θερμοπλαστική Βαφή
Vibraline
Cold Applied

 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891