Αστική Σήμανση

Η σήμανση ενός οδικού δικτύου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μετάδοση μηνυμάτων προς τον οδηγό (χρήστη), της οδού. Ο σκοπός της σήμανσης, είναι:
• Η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για την κίνηση πεζών και οχημάτων
• Η ρύθμιση – οργάνωση της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
• Η μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, που σχετίζονται με προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα τμήματα του δικτύου, την οργάνωση των κυκλοφοριακών ρευμάτων, τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, την επιλογή κατεύθυνσης κλπ.

 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891