Ινστιτούτο Κύπρου

Έργο: Ινστιτούτο Κύπρου

Ημ. Εκτέλεσης:13/09/2016

Περιοχή: 377 m2

Χρήση: indoor decorative floor

Προϊόν: UniTech

Φωτογραφίες


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891