Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Έργο: Βιβλιοθήκη πανεπιστημίου Κύπρου

Αρχιτέκτονας: Βιβλιοθήκη πανεπιστημίου Κύπρου

Ημ. Εκτέλεσης:03/08/2018

Περιοχή: 3801 m2

Χρήση: Indoor shock absorption floor

Προϊόν: UniSound+


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891