Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ασίνου

Έργο: Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ασίνου

Ημ. Εκτέλεσης:01/09/2017

Περιοχή: 220.55 m2

Χρήση: Outdoor Playground

Προϊόν: UniPlay, UniGreen

Φωτογραφίες


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891