Οικία στη Λακατάμεια

Έργο: Οικία στη Λακατάμεια

Ημ. Εκτέλεσης:05/03/2018

Περιοχή: 95 m2

Χρήση: Outdoor landscape

Προϊόν: UniGreen, UniPave

    

Φωτογραφίες


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891