Οικία στα Λατσιά

Έργο: Οικία στα Λατσιά

Ημ. Εκτέλεσης:29/11/2017

Περιοχή: 140 m2

Χρήση: Landscape

 

  

Φωτογραφίες


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891