Οικία στη Λεμεσό

Έργο: Οικία στη Λεμεσό

Αρχιτέκτονας: Δαναλόη Λαζαρίδη

Ημ. Εκτέλεσης:01/06/2016

Περιοχή: 40 m2

Χρήση:Outdoor decorative floor

Προϊόν: Unipave

Φωτογραφίες


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891