Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Logos στη Λεμεσό

Έργο: Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Logos στη Λεμεσό

Ημ. Εκτέλεσης:01/10/2017

Περιοχή: 319 m2

Χρήση: Outdoor Playground

Προϊόν: UniPlay, UniGreen

Φωτογραφίες


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891