Εσωτερικά Δάπεδα

Deloitte στη Λευκωσία

Pieros Lighting στη Λεμεσό

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Ινστιτούτο Κύπρου

OVAL

Kuts N Kolors

Wagamama Λάρνακας

Bird Aviation

Halcyon Hotel

Radisson Blu


 
                  G & Z Engineers Ltd
        P.O.Box 12704,
        2252 Latsia, CYPRUS
        10, Issak & Solomou Str. Latsia 2236
        NICOSIA CYPRUS
   Tel: +357 22 451888
   Fax +357 22 451891