Εσωτερικά-Δάπεδα

Έργο: Deloitte στη Λευκωσία
Αρχιτέκτονας​: Seroff & Papadopoulos
Ημ. Εκτέλεσης:21/01/2010
Περιοχή: 2300 m2
Χρήση: Indoor parking lot
Προϊόν: UniPoxy Dynamic marking, UniPave
Έργο: Βιβλιοθήκη πανεπιστημίου Κύπρου
Αρχιτέκτονας: Βιβλιοθήκη πανεπιστημίου Κύπρου
Ημ. Εκτέλεσης:03/08/2018
Περιοχή: 3801 m2
Χρήση: Indoor shock absorption floor
Προϊόν: UniSound+
Έργο: Ινστιτούτο Κύπρου
Ημ. Εκτέλεσης:13/09/2016
Περιοχή: 377 m2
Χρήση: indoor decorative floor
Προϊόν: UniTech
Έργο: Oval
Αρχιτέκτονας: Armeftis Architects
Ημ. Εκτέλεσης: 31/07/2017
Περιοχή: 5889 m2
Χρήση: Indoor parking lot
Προϊόν: UniPoxy-Levell
Έργο: Kuts N Kolors
Ημ. Εκτέλεσης:01/06/2016
Περιοχή: 120 m2
Χρήση: Indoor decorative floor
Προϊόν: UniTech
Έργο: Wagamama
Ημ. Εκτέλεσης:01/03/2018
Περιοχή: 213 m2
Χρήση: Indoor decorative floor
Προϊόν: UniTech
Έργο: Halcyon Hotel
Ημ. Εκτέλεσης:01/02/2018
Περιοχή: 900 m2
Χρήση: Indoor parking lot
Προϊόν: UniPoxy
Έργο: Hotel
Αρχιτέκτονας: Panayides Spinazzola Architects
Ημ. Εκτέλεσης:25/06/2018
Περιοχή: 6073.5 m2
Χρήση: Indoor parking lot
Προϊόν: UniPoxy-Levell
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο