Οριοθετική Σήμανση

Οριοθετική Σήμανση

Τα θερμοπλαστικά και κρυοπλαστικά συστήματα επιδεικνύουν ανώτερη ανθεκτικότητα με εξαιρετική προσκόλληση και διατήρηση της αντανακλαστικότητας. Μια βιώσιμη επιλογή όταν συγκρίνεται το κόστος κύκλου ζωής. Η εκτεταμένη ανθεκτικότητα προκύπτει από:
•Κατάλληλα υλικά αναλόγως του υποστρώματος και της χρήσης: Θερμοπλαστικό για άσφαλτο και κρυοπλαστική για άσφαλτο ή μπετόν
• Ανακλαστικά σφαιρίδια με ανάμεικτη ανάμειξη τα οποία εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου για διατήρηση της αντανακλαστικότητας
• Ευέλικτο πάχος εφαρμογής Τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι απόδοσης EN 1436.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο