Εξωτερικά-Δάπεδα

Έργο: Οικία στη
Λακατάμεια Ημ.
Εκτέλεσης:05/03/201
8 Περιοχή: 95 m2
Χρήση: Outdoor landscape
Προϊόν: UniGreen, UniPave
Έργο: Lombardia Residences Protaras
Ημ. Εκτέλεσης:01/11/2017
Περιοχή: 483 m2
Χρήση: Outdoor decorative floor
Προϊόν: UniPave
Έργο: Makedonitissis στην Έγκωμη
Αρχιτέκτονας: Epitessera
Ημ. Εκτέλεσης: 16/03/2011
Περιοχή: 420 m2
Χρήση: Outdoor Parking lot decorative floor
Προϊόν: UniPave
Έργο: Οικία στη Λεμεσό
Αρχιτέκτονας: Δαναλόη Λαζαρίδη
Ημ. Εκτέλεσης:01/06/2016
Περιοχή: 40 m2
Χρήση:Outdoor decorative floor
Προϊόν: Unipave
Έργο: Οικία στα Λατσιά
Ημ. Εκτέλεσης:29/11/2017
Περιοχή: 140 m2
Χρήση: Landscape
Έργο: Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Logos στη Λεμεσό
Ημ. Εκτέλεσης:01/10/2017
Περιοχή: 319 m2
Χρήση: Outdoor Playground
Προϊόν: UniPlay, UniGreen
Έργο: Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ασίνου
Ημ. Εκτέλεσης:01/09/2017
Περιοχή: 220.55 m2
Χρήση: Outdoor Playground
Προϊόν: UniPlay, UniGreen
Έργο: Pascal Nicosia
Ημ. Εκτέλεσης:01/06/2018
Περιοχή: 80 m2
Χρήση: Outdoor Playground
Προϊόν: UniPlay, Playsets
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο