Αθλητικά Δάπεδα

Αθλητικά Δάπεδα

Ο αθλητικός κόσμος ανά το παγκόσμιο κάνει έναν κύκλο για όλα τα αθλήματα. Οι κύκλοι των αγώνων αυτών επιβάλλεται να διεκπεραιώνονται σε επιφάνειες όπου ο χρήστης/αθλητής είναι ασφαλής. Πέραν αυτού, η απόδοσή του είμαι μετρημένη και απαιτούμενη σύμφωνα με τις προπονήσεις και την προετοιμασία του. Επομένως, η επιφάνεια στην οποία αγωνίζεται, πρέπει να είναι ιδίων προδιαγραφών με την επιφάνεια στην οποία προπονείται. Εξ΄ ου και για κάθε άθλημα υπάρχει η αντίστοιχη Διεθνής Ομοσπονδία η οποία, εκτός άλλων, προδιαγράφει και έχει απαιτήσεις, ακριβώς για να διασφαλίζει τα πιο πάνω. Πολλοί πόροι δαπανώνται από Πανεπιστήμια και οργανισμούς για έρευνα και ανάπτυξη αθλητικών δαπέδων. Και είτε αυτά τα δάπεδα ανήκουν σε δημόσια σχολεία, είτε σε συλλόγους ή ομοσπονδίες, πρέπει να ικανοποιούν κάποιες απαιτήσεις ώστε η αναπήδηση της μπάλας, η ελαστικότητα του δαπέδου για απορρόφηση κραδασμών, η αντοχή του δαπέδου στην τριβή, η αντιολισθηρότητα και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά, να εξυπηρετούν το αγώνισμα και τον αθλητή. Σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί στην Κύπρο η αθλητική κουλτούρα και συμμετοχή, είναι υποχρέωση των εμπλεκομένων να θέτουν σωστές προδιαγραφές δαπέδων, αναλόγως του κάθε αθλήματος. H Gizet, σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς προμηθευτές των υλικών και κατασκευαστές των αθλητικών συστημάτων, έχει τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά και τους πόρους, ώστε να καθοδηγήσει τους ενδιαφερομένους στις πιο πάνω σωστές λύσεις και να πληρούνται όλα τα προαναφερθέντα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο