Αστική Σήμανση

Αστική Σήμανση

Η σήμανση ενός οδικού δικτύου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μετάδοση μηνυμάτων προς τον οδηγό (χρήστη), της οδού. Ο σκοπός της σήμανσης, είναι:
• Η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για την κίνηση πεζών και οχημάτων
• Η ρύθμιση – οργάνωση της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
• Η μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, που σχετίζονται με προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα τμήματα του δικτύου, την οργάνωση των κυκλοφοριακών ρευμάτων, τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, την επιλογή κατεύθυνσης κλπ.

Πίσω στην αρχή Μετάβαση στο περιεχόμενο